سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جعفر ربیعی – مدیرعامل شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه
هوشنگ شهنواز – عضو مرکز مطالعات ارگونومیک کشورهای در حال توسعه CEDC,83

چکیده:

دراین مقاله پیاده سازی مداخله ارگونومیک در فرایندی مشارکتی با استفاده از پشتیبانی مدیریتی و دانشی به عنوان یکی از روشهای نوین افزایش بهره وری و بهبود شرایط کاری در شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه که نمونه ای از یک سازمان مرتبط با سیستمهای اجتماعی – فنی پیچیده می باشد مورد بررسی قرار گرفته است این مداخله در قالب برگزاری کارگاههای آینده نگری و متعاقب ان تشکیل گروههای کاری با موضوع تدوین چشم انداز شرکت و تعریف اهداف وابسته به آن با استفاده از چارچوب رویکردمنطقی و با حضور مدیران ارشدومیانی شرکتو حمایت و حضور مدیر سازمان و بهره گیری از متخصص ارگونومی به عنوان اموزش دهنده و تسهیلگر انجام پذیرفت. دراین روش به منظور بهبود نتایج حاصله در کنار برقراری جوی دمکراتیک برای اظهار نظر و مشارکت از یک سیستم باز خور ارزیابی و پاداشنیز استفاده گردید.