سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علیرضا ابراهیمی – رئیس اداره کل نگهداری و تعمیرات
سیدرکن الدین موسوی – مسئول نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

چکیده:

اصولا شرکتها و کارخانجات عظیم صنعتی، تعمیرات اساسی و دوره ای واحدهای تولیدی خویش را براساس مونیتورینگ وضعیت و آیین نامه ها و استانداردها انجام می دهند. براین اساس شرکت پالایش نفت بندرعباس نیز با توجه به نقش ویژه ای که در فرایند تهیه و تامین درصد قابلتوجهی از انرژیموردنیاز کشور شامل فراورده های نفتی علی الخصوص بنزین موتور و نفت گاز دارا می باشد و از سویی مواجهه با تنگناهای عملیاتی ناشی از نشتی های سیستمهای اصلی آب،بخار، عدم تعمیرات اساسی واحد سوخت از بدو راه انداز ی پالایشگاه تاکنون ، عدم امکان تست رله های مراکز فرعی برق در شرایط عادی و لزوم تعمیرات UPS ها و battery charger ها و سیستمهای PLC,DCS کلیه سامانه های کنترل لایروبی حوضچه های آب دریا ایجاد انشعابات لازم جهت واحدهای جدید بنزین سازی در دست احداث همچنین سایر مشکلات بالقوه اقدام به ایجاد کارگروه های اصلی و فرعی نمود که با توجه ویژه و همزمان با مفاهیم علمی نگهداری و تعمیرات و مدیریت پروژه و انطباق عملی آنها در حوزه های مختلف محدوده زمان ، کیفیت، هزینه، منابع نیرویانسانی تدارکات و کالا، ریسک و استفاده از تکنیکهای FMEA,SWOT و طوفان ذهنی و بادر نظرگرفتن کاهش شدت انرژی مصرفی کاهش قابلیت اطمینان، افزایش ریسک و تهدیدها در شرایط موجود و جمیع جهات نهایتا پیشنهاد بسته شدن کلی پالایشگاه TOTALshut down ارائه و به تصویب رسید.