سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسن صراف جوشقانی –
محمد صراف جوشقانی –

چکیده:

تهیه نقشه راه کارراهه یا road map در پدافند غیرعامل مجموعه های شهری با توجه به فرصتها و چالشهای محیطی و همین طول نقاط ضعف و قوت درون شهری شرط اولیه اینده نگری در سلامت فردی و اجتماعی محسوب می شود از این روی بایستی از ابزارهای کارامد ومناسبی برای تخصیص بهینه منابع موجود به منظور تهیه نقشه راه و دستیابی به اهدافمدیریت شهری در سطح استراتژیک و عملیاتی بهره جست از طرفی شناخت فرصتها و چالشهای موجود در دفاع غیرعامل ابرشهرهای کشور ابزار تجلی اهداف ملی در بخشهای امنیتی می باشد چرا که با تعیین شاخصها و ارتباط سیستمی آنها با یکدیگر سیاستهای مقابله و راهکارهای کلان احتیاطی جهت استفاده از این فرصتها و همچنین برخورد سازنده با چالشها فراهم می شود و به همین دلیل از کلیدی ترین عناصر سیاست گذاری دفاع غیرعامل در مدیریت شهری به شمار میرود بنابراین اتخاذ رویکردهای احتیاطی لازم در برخورد با فرصتها و چالشها در پدافند غیرعامل مجموعه های شهری یکی از مهمترین گامها در اینده پژوهش کارراهه شهری به شمار می رود تا با دقت بر سرمایه گذاریهای انجام شده بازدهی مطلوبی حاصل و هیچگونه اتلاف سرمایه ناشی از عدم تطابق برنامه ریزی و طرای ها با الزامات حاصل نشود.