سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی کیخسروی – گروه مکانیک خودرو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
رضا هاشمی اسکویی – گروه مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشگاه موناش، استرالیا

چکیده:

در این مقاله مدلی سه بعدی از یک اتصال تک لبهای با جنس ورقهای آلیاژ آلومینیومی 2024-T3 که توسط یک پیچ و مهره فولادی بهم متصلند؛ در نظر گرفته شده است. شبیهسازی نیروی پیشبار و تحلیل تماسی بیناعضای اتصال در نرم افزارANSYS انجام شده است. سه مقدار متفاوت از نیروی گیرندگی در اتصال اعمال شده و تحلیل های المان محدود تنش در اثر این نیروها ارائه شده است. نتایج المان محدود، یک مخروط ناقص تو خالی را برای توزیع فشار بین اعضای اتصال نشان داده است. علاوه برآن، تنش های فشاری در جهت طولی در اطراف محل سوراخ ایجاد شده که میتواند اثرات سودمندی در حین بارگذاری محوری کششی بر اتصال داشته باشد