سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود بهار – گروه فیزیک، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
حسین گل نبی – پژوهشگاه آب و انرژی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
مه سیما حمیدی – گروه فیزیک، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده:

در این تحقیق، اثر امواج الکترومغناطیسی ۹۰۰و ۱۸۰۰MHz ناشی از آنتن تلفنهای همراه روی سه بافت عمده ی مغز ( ماده سفید، ماده خاکستری و مخچه) را بررسی کرده ایم. .برای این کار از شبیه سازی کامپیوتری و تقریب های مختلف استفاده کرده ایم. همچنین اثر تغییر بسامد و توان موج روی بافت ماده سفید مغز نیز بررسی شده است.