سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد هادی امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تربیت مد
بهروز نبی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تربیت مد
محسن پارسا مقدم – استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

اقتصاد سازگار با محیط زیست موقعیت مناسبی برای توسعه خودروهای برقی در مقیاس گسترده را فراهم نموده است. خودروهای برقی پتانسیل افزودن مشخصههای مفیدی به شبکه برق را دارند. استفاده از این خودروها موجب ایجاد تعامل بین آنها و شبکه از طریق تزریق توان به شبکه قدرت و همچنین شارژ شدن میباشد. خودروی برقی از یکسو سطح رفاه اجتماعی را بهبود می بخشد و از سوی دیگر مقرون به صرفه است. نکته بسیار مهم در استفاده از سیستم خودرو-به-شبکه ارزیابی رفتار مالکان خودروی الکتریکی و تخمین میزان استقبال آنها از برنامههای پاسخگویی بار است. به عبارت بهتر اطلاع از میزان استقبال مالکان خودروی الکتریکی به برنامههای مختلف پاسخگویی بار امکان انتخاب و پیادهسازی بهترین سناریو برای بهبود پروفایل بار را فراهم میکند. در این مقاله ابتدا چهار عامل مهم در رفتار مالکان خودروی الکتریکی به اختصار مورد بررسی قرار میگیرد. در ادامه به مدلسازی رفتار مالکان برحسب این چهار عامل میپردازیم. در نهایت به بررسی تأثیر چهار برنامه پاسخگویی بار تعرفه محور بر استقبال مالکان خودروی الکتریکی از سناریوهای مطرحشده میپردازیم.