سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مرتضی رجب پور – گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
مصطفی طالع زاده – پژوهشکده سازمان صنایع هوایی
پیام سلطانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:

در مقاله حاضر، بال هواپیما بصورت یک تیر یکسرگیردار مضاعف DCB در نظر گرفته شده و با استفاده از تئوری تیر کلاسیکCBT)و تئوریهای تغییر شکل برشی مرتبه اول و بالاتر(HOBT) و (FOBTبسط داده شده است تا نرخ انرژی کرنشی آزاد شدهSERR) مود I مود بازشدگی) برای کامپوزیت های تک جهته ، بیان گردد. در ادامه ، شرایط مرزی مناسب در نوک ترکcrack tip نمونه تیر یکسرگیردار با استفاده از حساب تغییرات استخراج شد. مدل تیر تغییر شکل برشی مرتبه بالا بصورت درجه دو HOBT2 با شرایط مرزی استخراج شده بصورت غیر وریشنالی (non-variational) در نوک ترک در مقایسه با حل های تئوریک و اجزاء محدود موجود در مقالات ، برای محاسبه نرخ انرژی کرنشی آزاد شده برای همه طول های ترک ، مدل مناسبی است. در انتها جهت تسهیل در دستیابی به پاسخ های مناسب برای انواع حالت ها و نیز کاهش زمان حل ، برنامه ای مدون در نرم افزار ANSYS جهت تحلیل ارائه شد. نتایج این برنامه در صورت دقت در دادههای ورودی تطابق خوبی با نتایج تئوری و آزمایشگاهی دارد