سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمهدی چاوشیان – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سجاد شاه حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

این مقاله به مدلسازی و شناسایی توربین گاز نیروگاه منتظر قائم با استفاده از داده های عملیاتی می پردازد.ابتدا مروری بر کارهای انجام شده در زمینه ی مدلسازی و شبیه سازی توربین گاز ارائه می شود. سپس با رویکرد به یکی از آخرین کارهای انجام شده در زمینه ی شناسایی سیستم توربین گاز، با روش شبکه عصبی پیش خور توسط فاست و اسدی ، مدلی از توربین گاز نیروگاه منتظر قائم به منظور مطالعه ی موردی ایجاد می شود. در شناسایی دمای خروجی، متغیرهای دمای هوای محیط، دور روتور، سیگنال فرمان سوخت و زاویه دریچه ی راهنمای هوای ورودی و در شناسایی توان الکتریکی، متغیرهای سیگنال فرمان سوخت و دور روتور به عنوان ورودی در نظر گرفته می شوند. همچنین با توجه به پارامترهای سیستم توربین گاز نیروگاه منتظر قائم، مدل متداول روون نیز پیاده سازی می گردد. مقایسه ی عملکرد دو مدل در مقایسه با داده های واقعی اندازه گیری شده نشان می دهد که مدل شبکه عصبی پیش خور در تخمین پارامترهای خروجی سیستم با خطای پایین تر عمل می کند