سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید نعمتی – کارشناس ارشد مهندسیی شیمی – شرکت پالایش نفت تبریز – تحقیق و توسعه
سیروس شفیعی – استادیار مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی سهند تبریز
جعفر سلطان محمدزاده – استادیار مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی سهند تبریز
صمد شهری – کارشناس ارشد مهندسی شیمی ، شرکت پالایش نفت تبریز، تحقیق و توسعه

چکیده:

فرایند تبدیل کاتالیستی یکی از فرایندهای مهم در صنایع پالایش و پتروشیمی می باشد محصولات عمده آن بنزین مصرفی به عنوان سوخت اتومبیل و آروماتیکهای صنعتی از قبیل بنزین، تولوئن و زایلن می باشد خوراک واحد تبدیل کاتالیستی نفتا است که شامل هیدروکربنهای با محدوده کربن بین 6 تا 9 بوده و عمدتا شامل سه دسته کلی پارافینها،نفتنها و آروماتیکها است. در کار حاضر ابتدا یک مدل راضی برای واحد تبدیل کاتالیستی پالایشگاه تبریز ارائه گردیده است و سپس بر اساس واکنشهای انجام پذیر در فرایند تبدیل کاتالیستی نفتا معادلات بقا جرم و انرژی برای مدل مورد نظر دست امده است. با توجه به کاتالیستی بودن فرایند اثرات کاتالیست به صورت تابع ضریب تاثیر و همچنین دی اکتیواسیون بصورت یک تابع نمائی بر حسب زمان وارد معادلات شده است. پس از حل توام معادلات جرم و انرژی نتایج حاصل از مدل با نتایج حاصل از واحد عملیاتی مطابقت داده شد و خطایی در حدود 5 درصد بین داده ها مشاهده گردید. مدل برای پیش بینی اثر تغییر در متغیرهای علمیاتی از قبیل درجه حرارت، فشار، نسبت هیدروژن به هیدروکربن ، ترکیب خوراک و میزان بارگیری راکتورها در بهبود کیفیت محصول و تخمین میزان دی اکتیواسیون کاتالیست مورد استفاده قرار می گیرد و طول سیکل کاری واحد تا مرحله احیا کاتالیست مورد محاسبه قرار گرفته است.