سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید صاحبدل فر – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
علی ایزدبخش – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، – تهران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

جفت شدن اکسایشی متان در یک راکتور بستر ثابت به دو صورت تجربی و مدل سازی ریاضی مورد بررسی قرار گرفت. معلوم شد از میان محصولات، اتیلن به صورت ترجیحی اکسید می شود که باعث کاهش بازده C2+ در تبدیلهای بالا می شود. بارگذاری اضافی کاتالیست در راکتورتبدیل متان را افزایش نمی دهد، زیرا در شرایط معمول واکنش اکسیژن واکنشگر محدود کننده ای است، و در صورت وجود کاتالیست به مقدار کافی، در بخشهای ابتدایی بستر مصرف میشود. بیشترین بازده C2+ برای یک ترکیب مشخص خوراک هنگامی حاصل میشود که اکسیژن خوراک مصرفی شده باشد، یعنی بازده به حالت مجانبی خود نزدیک شود.