سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کیخسرو فیروزبخش – استاد ، دانشگاه صنعتی شریف
مصطفی حسنیان – کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

رباطها بافت نرم و غیر فعال در سیستم اسکلت عضلانی هستند که با تحمل بار و انتقال نیرو نقش مهمی در سیستم حرکتی بدن و حفظ تعادل بازی می کنند. آزمایشات مکانیکی صورت گرفته روی رباطها نشان می دهد که رباطها در مقابل نیروی وارده رفتاری ویسکوالاستیک غیرخطی نشان می دهند. این موضوع مخصوصا در بررسی حرکت مفاصل در فرایندهای حرکت عادی بدن و یا تصادفات شدید اهمیت ویژه ای پیدا می کند. توسط عکس برداری با میکروسکوپ الکترونیکی نشان داده شده است که رباطها تشکیل شده از فیبرهای چین خورده می باشند که همزمان با کشیده شدنرباط به تدریج صاف می شوند و در تحمل بار مشارکت می کنند. در کار حاضر با معیار قرار دادن نسبت فیبرهای صاف و چین خورده و بوسیله ترکیب دو شبکه عصبی به شبیه سازی فرایند صورت گرفته در آزمایش خزش روی رباط پرداخته شده است