سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زیبا برازجانی – دانشجوی کارشناسی ارشدگروه مهندسی شیمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان
عطاءاله ساری – استادیار گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

دراین مطالعه برج جذب مرکاپتان زدایی ازگازطبیعی مدلسازی ریاضی شده و فرایند جذب باکدنویسی درمحیط نرم افزارMatlab شبیه سازی شد بابکارگیری روش الگوریتم ژنتیک پارامترهای عملیاتی فرایند بهینه سازی شده و مقایسه ای بین مقادیر بهینه و مقادیرعملیاتی انجام گرفت نتایج مدل با داده های صنعتی پالایشگاه گازفجر جم اعتبارسنجی شد نتایج نشان داد که افزایش غلظت دی اکسیدکربن و سولفیدهیدروژن درورودی قسمت تحتانی برج باعث ورود آن ها به قسمت میانی و افزایش هدررفت کاستیک میگردد مقداربهینه جریان گاز ورودی به برج حدود یازده میلیون مترمکعب استاندارد درروز براورد شد