سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا فیلی – استادیار، مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واح
دانیال زاغی – کارشناسی، مهندسی صنایع ، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

با تحلیل در الگوریتم مورچگان به استناد به وارد کردن تئوری صف Fork jin که از توزیع پواسن پیروی می کند و با تغییر پارامترهای موجود مانند جایگزینی حجم ترافیک شهری به جای فرومون ها در الگوریتم مورچگان و ایجاد انواع آلترنایتوهای موثر برای پراکندگی سیستم تمرکز و حمل و نقل شهری به این نتایج خواهیم رسید که ترافیک در یک ناحیه متمرکز مشکل سیستم حمل و نقل موجود نیست، همچنین با هر چهاضافه تر شدن سیستم های حمل مختلف در یک ناحیه محدود باعث ایجاد گلوگاه و گره شهری می شویم. این مدل تغیییراتی را که به سیستم اعمال می شود مانند پراکندگی ادارات، بازار و دیگر عوامل اصلی در مناطق۲۲ گانه تهران و نظم بخشیدن به سیستم حمل و نقل که باعث کشش مردم به یک ناحیه خاص می شود. را مورد سنجش قرار می دهد و تأثیر این تغییرات را بر ترافیک شهر نشان می دهد. با اعمال این پراکندگی و باجابجایی ادارات و در نظر گرفتن جایابی مناسب و برنامه ریزی نرخ ورود به سیستم و کیفیت خدمت دهی یا همان انواع سیستم های حمل و نقل را طوری برنامه ریزی کرد که مدل به کمینه نمودن مقدار خود برسد و مدل احتمالی حداکثر کاهش حجم ترافیکی را با توجه به کاهش تعداد برخورد در هر منطقه تهران نشان دهد