سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهمن سبحانی – کارشناس ارشد عمران –گرایش سازه

چکیده:

به دلیل پیچیدگی رفتار بتن و تغییر در مشخصات آن که ناشی از تغییر در کیفیت و کمیت مصالح و شرایط حاکم بر مساله باشد، ارایه طرح اختلاط است برآورد خواص بتن بعنوان ماده ای مرکب بوسیله مدلهای ریاضی و فیزیکی و  مناسب با توجه به شرایط اجرا و نیازهای طرح بسیار پیچیدهبررسی تاثیر هریک از اجزاء طرح اختلاط در چگونگی تغییرات خواص آن همواره مورد اهتمام دانشمندان حوزه عمران بوده است. تکثرپارامترهای تاثیرگذار در خواص بتن وارتباط عمدتا غیرخطی پارامترهای تاثیرگذار با خواص بتن و نیز زمان طولانی برای تعیین برخی از خواص بتن از عمده دلایل این امر است لذاروشهای طرح اختلاط موجود بیشتر برای بتن های معمولی وسبک وسنگین ارائه شده اند. اماروشی که بتواندعملکرد خواص مکانیکی وعوامل مربوط به دوام را به صورت همزمان بیان کند کمتر مورد توجه بوده ومستند سازی شده است .در این تحقیق براساس مکانیزم های یادگیری شبکه های سعی می شود با تهیه یک بانک اطلاعاتی از نتاپج آزمایشگاهی مصنوعی ومقالات وگزارشات معتبر داخلی وخارجی روشی برای طرح اختلاط بتن های توانمند ارائه نمود حسن اصلی این روش کارایی بالای آن در عمل بوده وبا سرعت زیاد می توان طرح اختلاط مناسبی ارائه داد. ضمنا با افزایش داده ها می توان شبکه را اصلاح نمود تا در آینده دقت وحوزه کاربرد آن هم بیشتر شود