سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید قدیری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین دانشکده مهندسی برق و کا
مهین السادات مرتضوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:

شبکه های پتری کاربرد بسیار وسیعی در مدلسازی آنالیز ، طرحی و کنترل سیستم های گسسته پیشامد، سیستم های اتوماسیون صنعتی، ترافیکی و شبکه های کامپیوتر دارند توانایی شبکه های پتری درمدلسازی عملکردهای همزمان و متداخل سیستم های اتوماسیون می باشد دراین شبکه های سیستم های پیچیده اتوماسیون صنعتی به صورت گرافیکی نمایش داده شده که سبب فهم راحت تر و سریع تر این گونه سیستم ها می شود همچنین یک سیستم گسسته (Discrete Event Dynamic System) شامل اجزای مختلفی از قبیل رباتها، ماشین ها، مواد خام، سنسورها، عملگرها، کامپیوترها و اجزا خاص هر پروسسه می باشد درمرحله مدلسازی عملکرد اصلی اجزا و ترتیب آنها اولویت و همزمانی در اجرای وظایف اجزا و همچنین روابط متداخل بین اجزا مورد توجه است.