سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد زارعی – دانشجو دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علی اصغر قریشی –
کامیار موثر نژآد –

چکیده:

فرایند غشایی تراوش گاز به عنوان یک فناوری نوین جهت پاکسازی هوای الوده خروجی از برج هوادهی بازگشت هوا به چرخه فرایند و بازیابی ترکیبات با ارزش در ادامه فرایند هوادهی در برج اکنده به کار می رود دراین تحقیق یک مدل فیزیکی برای فرایند ترکیبی هوادهی – تراوش گاز ارائه گردیده و تاثیر پارامترهای موثر در آن همچون دما، غلظت الاینده در خوراک ورودی و دبی جریان بررسی شده است دراین تحقیق دفع سه ترکیب الی فرار، ۱و۲ دی کلرومتان CH2Cl2 ،و ۱و۱و۲ تری کلرواتان (C2H3Cl3) و کلروفرم CHCl3 از آب تحت شرایط عملیاتی معین مانند شدت جریان آب ۴۰-۸L/h ، غلظت VOC در خوراک ۱۰۰۰-۱۰ppm ارتفاع ستون اکنده برابر ۹۰ سانتی متر شدت جریان گاز ۱۰۰۰-۴۰L/h غشای استفاده شده PDMS با مساحت ۱۴/۷cm2 بررسی گردید. نتایج به دست امده از مدل تطابق خوبی با مقادیر تجربی تحت شرایط عملیاتی فوق داشته است.