سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

تیمور منصور لکورج – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده فنی ، دانشگاه مازندران
کامیار موقرنژاد – استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه مازن

چکیده:

جوهر زدایی بروش شناورسازی، یک فرایند جداسازی است که از حباب های هوا برای جداسازی و حذف ذرات جوهر از سوسپانسیون خمیر کاغذ باطله بهره میگیرد. این فرایند یک ماکرو فرایند متشکل از تعداد زیادی میکرو فرآیند بوده که بطور همزمان وی در پی در سل شناور سازی روی می دهند. با تشریح هر یک از این میکروفرایندها و ارایه بیانی برای احتمال مرتبط با آن می توان به عبارتی برای روند تغییرات ذرات جوهر در طی فرایند جوهرزدایی رسید. شناخت ماهیت عملکرد آنزیم در جوهرزدایی آنزیمی برای چگونگی بیان تاثیر آن در تعداد ذرات جوهر بسیار ضروری است. تلاشهای صورت گرفته در این تحقیق روی مدلسازی تئوری فرایند کلی شناور سازی متمرکز شده است. با لحاظ کردن اثر انزیم در مدلسازی و بررسی چگونگی تغییر تعداد ذرات جوهر در فرایند جوهرزدایی، مدلی ارایه شد که با حل آن رسیدن به راندمان فرایند میسر شده است. نتایج حاصل از این مدلسازی با نتایج آزمایشگاهی موجود در این زمینه نیز مقایسه شده است. این مقایسه نتایج قابل قبولی را از مدلسازی ارایه داده است.