سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سجاد رستمی – کارشناس ارشد زمین شناسی، سازمان آب منطقه ای ایلام
حاجی کریمی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

چکیده:

فرسایش خا ک از جمله معضلات مهم آبخیزهای کشور به حساب می آید که می توان به عنوان یکی از مهمترین موانع دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی از آن نام برد . رسوبات ناشی از فرسایش حوضه های آبخیز معمولاً پس از بارندگی به رودخانه رسیده و با رسوبات ناشی از فرسایش دیواره و بستر رودخانه همراه می شوند و تاسیسات آبی موجود در مسیر رودخانه ها را تحت
تاثیر قرارداده و عمر مفید مخازن سدها را کاهش می دهند . از این رو مطالعه کمی وکیفی رسوبات جهت برنامه ریزی دراز مدت درسازه های آبی امری ضروری است . در این مقاله کیفیت وکمیت فرسا یش و رسوب حوضه سد ایلام با استفاده از روش اصلاح شده پسیاک و در محیط GIS مورد ارزیابی قرارگرفته است . در این راستا پس از گردآوری؛ آماده سازی و ورود لایه های اطلاعاتی به محیط GIS و تلفیق این لایه ها حوضه به ۶ واحد هیدرولوژیک تفکیک گردید.