سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم یزدان پرست – کارشناس ارشد نقشه برداری گرایش ژئودزی مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ن

چکیده:

تقسیمات بین المللی اتشفشان شناسی حاکی از آن است که اتشفشان های با سن کمتر از 10000 سال اتشفشان فعال و با خطر فوران بالقوه تلقی می شوند با توجه به اینکه دماوند نیز جزء این گروه از اتشفشان هاست بررسی آن با استفاده از پردازش داده های GPS مربوط به سالهای 2006 و 2007 توسط نرم افزار برنیز انجام شد. از آنجا که ماکزیمم اختلاف ارتفاع حاصل از پردازش داده های GPS مربوط به ایستگاههای اطراف دماوند 7/4 میلیمتر بوده و ماکزیمم اختلاف نتیجه شده ازمخزن سکه ای شکل 4 میلی متر می باشد می توان به این نکته پی برد که مخزن ماگمای سکه ای شکل مدل مناسبی برای قله اتشفشانی دماوند است.