سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی یکتاپرست – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی ، بخش مهندسی شیمی
عطاالله سلطانی گوهرریزی – دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی ، بخش مهندسی شیمی
عطاالله کامیابی – استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی ، بخش مهندسی شیمی

چکیده:

پدیده نشست ذرات چه از نظر طبیعی بیولیژیکی و چه از نظر مهندسی صنعتی مورد توجه روز افزون محققین بوده است. در این تحقیق، نشست ذرات با قطرهای بین 1 تا 111 نانومتر، در جریان آرام داخل یک حفره با استوانه چرخان درون آن، با استفاده از نرم افزار دینامیک سیالات محاسباتی متن باز 1OpenFOAM بررسی شده است. فاز پیوسته با استفاده از معادلات پیوستگی و ممنتوم، به منظور تعیین پروفیل سرعت حل شده اند. همچنین پروفیل غلظت ذرات با حل معادله انتقال ذرات تحت تاثیر نیروهای برونین، لیفت، درگ و وزن، محاسبه شده است که نفوذ برونین بیشترین تاثیر را بر نشست ذرات زیر میکرونی دارد. نتایج حاکی از آن است که نشست ذرات زیر میکرونی به اندازه ذرات بستگی دارد و با افزایش اندازه ذرات راندمان نشست آنها هم افزایش مییابد، همچنین نتایج نشان میدهد که سرعت چرخش استوانه تاثیر چندانی بر راندمان نشست ذرات ندارد.