سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش چیلر و برج خنک کن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمود فاطمی – گروه مهندسی فرآورش ، اداره مهندسی تولید – شرکت بهره برداری نفت وگازگ
یوسف رحیمی کشکولی – باشگاه پژوهشگران جوان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

چکیده:

فیلم مایع روی یک سطح عمودی یا مورب تحت تاثیرنیروی جاذبه به طرف پایین سرازیر می شود . این فرایند درصنعت بخصوص در برجهای جذب دیواره مرطوب ، چگالنده ها، خنک کننده های تبخیری لوله عمودی، برجهای خنک کننده و… کاربردهای زیادی دارد. به منظور طراحی ادوات صنعتی مذکور، دبی انتقال جرم وحرارت باید ب ا دقت بالایی پیش بینی شود. در این تحقیق به ارزیابی خواص انتقال جرم وحرارت، مشخصات هیدرودینامیکی و انتقال مومنتم فیلم ریزان مایع در امتداد یک صفحه عمودی متخلخل پرداخته شده و در پایان مدلی جهت بررسی و بهینه نمودن این فرایند ارائه گردیده است.