سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمدمهدی نوری – استادیارگروه مهندسی شیمی دانشگاه حکیم سبزواری
حبیب آل ابراهیم – دانشیارگروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

جداسازی دی اکسیدکربن ازگازحاصل ازدودکش کارخانجات و مجتمع های صنعتی بوسیله سیکلهای کربوناسیون وتکلیس اکسیدکلسیم یکی ازروشهایی است که درسالهای اخیر به شدت موردتوجه واقع شده است دراین مقاله ازیک مدل دانه ای بهبود یافته درجهت بررسی واکنش کربوناسیون اکسیدکلسیم استفاده شده است باتوجه به تغییرساختارجامد درطی واکنش اثرکاهش تخلخل وافزایش ضخامت لایه محصول حول دانه ها درنظر گرفته شده است