سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا فیلی – استادیار دانشگاه الزهراء
امیر ابراهیم زاده – کارشناسی صنایع
مهسا پری در – کارشناسی صنایع

چکیده:

برای هرسیستم تولید انرژی الکتریکی لازم است تا میزان عملکرد سیستم به نحوی تعیین شود تا ضمن برآوردن نمودن تقاضای مشتریان هزینه های سیستم درحدقابل قبولی قرارگیرد امروزه با توجه به اهمیت مقوله خصوصی سازی وواقعی شدن قیمت انرژی لازم است تا صاحبان نیروگاه ها به شکل جدی به دنبال کمینه کردن هزینه های وارده برسیستم خود باشند بدین منظور درصدد ان هستیم که با طراحی و ساخت مدل سیستم تعمیرات و نگهداری یک نیروگاه برق توسط شبیه سازی و ارایه سناریوهای مختلف جهت تحلیل سیستم و بهینه نمودن منابع مورد نیاز آن بتوان با بدست آوردن برنامه زمان بندی بهینه تعمیرات اساسی و کمینه کردن تعداد شکست های پیش بینی نشده در نیروگاه ها هزینه های وارد برنیروگاه را حداقل نماییم.