سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهیار داغبندان – استادیار، دانشگاه گیلان، گروه مهندسی شیمی
آیدا فلاح بخشی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

کلر به عنوان یک ماده گندزا جهت ضدعفونی کردن آبهای سطحی که در معرض آلودگیهای میکروبی بیشتری قرار دارند، مورد استفاده قرار میگیرد. این ماده به علت ارزان بودن و دارای قدرت میکروبکشی بالا هم در ایران و هم در دنیا محبوب است. اما استفاده نادرست و بیش از حد آن برای سلامتی انسان خطرناک است. کلر زیادی باعث افزایش هزینه تصفیه شده و اثر زیانباری بر طعم و بوی آب میگذارد، همچنین در اثر ترکیب با مواد آلی موجود در آب، تولید ترکیباتی سرطانزا موسوم به تریهالومتانها THMs میکند. در تصفیهخانهها عمدتاً میزان تزریق کلر توسط تجربه اپراتور و به صورت حدس و خطا تعیین میگردد. در این مطالعه سعی شده است با کمک شبکههای عصبی پرسپترون مدلی ایجاد کرد که میزان تزریق کلر در انتهای فرآیند تصفیه آب را بهینهسازی کند. به منظور مدلسازی، داده های تجربی به دو بخش آموزشی و آزمایشی تقسیم شدند که مدل با داده های آموزشی ایجاد و با داده های آزمایشی اعتبارسنجی شد. در نهایت خروجی مدل با دادههای تجربی مقایسه شد.