سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم سعادتمند – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
مهرک محمودی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

یکی از روشهای تولید آب شیرین در مناطقی که با کمبود آب آشامیدنی، کشاورزی و یا صنعتی مناسب مواجه هستند، بکارگیری آب شیرین کن های حرارتی چند مرحله ای برای شیرین سازی آب دریا میباشد. بمنظور ارزیابی عملکرد این نوع دستگاه ها، مدل ریاضی بر اساس موازنه های جرم و انرژی اجزاء سیستم نوشته شد. همچنین جهت بررسی اثر تغییرات دما بر روی میزان آب ریای وروید برای رسیدن به مقدار محصولمورد نیاز یک سیستم کنترلی پیشنهاد گردید. با حل دستگاه معادلات مربوط به سیستم، اثرات پارامترهای مهم سیستم همچون، تعداد مراحل، دمای بخار ورودی به سیستم و فاکتورغلظت بر روی نسبت بهره وری سیستم بررسی و گزارش شدند. بر اساس این بررسی ها برای یک آب شیرین کن MED با ظرفیت 2400m3/day و با توجه به شرایط آب و هوایی کشور اگر تعداد مراحل 4 یا 5 و دمای بخار ورودی به اولین مرحله بین 60-55 درجه سانتیگراد لحاظ شود، مقدار بهینه نسبت بهره وری بین 3 تا 5 بدست می آید.