سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مسعود سرپرست – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده م.شیمی ونفت – گروه شبیه سازی ، مدلسازی و کن
رامین بزرگمهری بوذرجمهری – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده م.شیمی ونفت – گروه شبیه سازی ، مدلسازی و کن
نوید مستوفی – دانشگاه تهران، دانشکده فنی ، گروه مهندسی شیمی
فرهنگ جلالی فرهانی – دانشگاه تهران، دانشکده فنی ، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

در این پژوهش بهینه سازی و شبیه سازی واحد شکست کاتالیستی سیال شده Fluid Catalytic Cracking Unit که یکی ازمهمترین و پیچیده ترین واحدهای پالایشگاهی می باشد بررسی شده است. بدین منظور با بهره گرفتن از یک مدل مبتنی بر 10 توده، شبیه ساز واحد کت کراکر (FCCU) یک واحد پالایشگاهی تهیه شده است. از شبیه سازحاصل به منظور بهینه سازی شرایط عملیاتی واحد FCC استفاده شده است که با توجه به مدل سینتیکی در نظر گرفته شده در مقایسه با تحقیقات کذشته برای بهینه سازی واحد FCC روش کاملتری می باشد. در این راستا با استفاده از مدل یکپارچهواحد کت کراکر و نیز بهره گیری از یک الگوریتم بهینه سازی غیر مبتنی بر گرادیان شرایط عملیاتی این واحد بهینه سازی شده است. نتایج بهینه سازی واحد FCC نشان دهنده بهبود سوددهی پالایشگاه می باشد به طوری که پس از بهینه سازی سود خالص تولید می تواند تا حدود 3% افزایشیابد که با توجه به نقش تعیین کننده این واحد در اقتصاد پالایشگاه این رقم از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است.