سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن فیاضی بروجنی – گروه برق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
شکرالله شکری کجوری – گروه برق – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کریم عباس زاده – گروه برق – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

مدل d-q موتور القایی که اندوکتانس های متقابل بین روتور و استاتور را به صورت ماتریس با ضرایب ثابت توصیف می کند، بر اساس سینوسی بودن فوران در فاصله هوایی و متقارن بودن ماشین استوار است. روش تئوری تابع سیم پیچ (WFT) برای آنالیز ماشین القایی بر هندسه واقعی ماشین و توابع واقعی سیم بندی تاکید دارد. در این روش امکان محاسبه اندوکتانس ها با در نظر گرفتن هارمونیک های فضایی وجود دارد. در این مقاله رفتار دینامیکی یک موتور القایی قفس سنجایی که با استفاده از روش تابع سیم پیچ مدل شده، آنگاه که با ولتاژهای غیر سینوسی تغذیه شده باشد مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج آن ارائه شده است. لازم به ذکر برای این بررسی از نرم افزار مطلب استفاده گردیده و با m-file نویسی شبیه سازیهای انجام شده اند.