سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسین رضائی – دانشکده برق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مجتبی خلیلیان – دانشکده برق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

موتورهای سنکرون مغناطیس دائم (PMSM) برای کاربردهایی با سرعت های مستقل از بار یا عملکرد سنکرون با دقت زیاد تحت سرعت تعیین شده مناسب می باشند. در این مقاله ساختار و روابط موتور سنکرون مغناطیس دائم بررسی می شود، کنترل مستقیم گشتاور و بردارهای فضایی ولتاژ مورد مطالعه قرار می گیرد. استفاده از یک کنترل کننده PI که از داده های فیدبک سرعت استفاده می کند ما را به کنترل سرعت موترو سنکرون مغناطیس دائم بر اساس روش کنترل مستقیم گشتاور هدایت می کند. شبیه سازی کنترل سرعت موتور سنکرون مغناطیس دائم بر اساس روش کنترل مستقیم گشتاور نشان می دهد که پاسخ گشتاور بسیار سریع می باشد.