سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن مصلائی – دانشکده برق دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

چکیده:

برای بررسی عملکرد ، تست و کنترل فرایندهای صنعتی می توان از آن فرایند را مدلسازی و سپس در محیطهای خاصی شبیه سازی نمود بعلت اینکه در شبیه سازی فرایندها نیاز به مدل آنها است در مدلسازی ابتدا مدل و روابط ریاضی فرایند را بدست آورده و سپس با روشهای مختلفی شبیه سازی انجام می گیرد دراین مقاله مدلسازی و شبیه سازی برروی یک راکتور شیمیایی غیرخطی نمونه مدنظر است که از طریق نرم افزار مطلب و محیط شبیه سازی آن انجام می شود. بعد از شبیه سازی فرایند برای کاهش نویز سنسورها از روش ترکیب اندازه گیری استفاده شده است. دراین روش هر سنسور به یک فیلتر مجزا نیاز ندارد زیرا اطلاعات کل سنسورهای فرایند ابتدا با هم ترکیب شده و بعد از یک فیلتر کالمن عبور می کند که این یکی از خواص ترکیب داده اطلاعات است. نتایج شبیه سازی شده نشان دهنده خروجیهای فرایند و تاثیر روش ترکیب اندازه گیری برا ی کاهش نویز سنسوری است.