سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی شمس نیا – دانشکده مهندسی برق دانشگاه تبریز
سیدحسین حسینی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه تبریز
سعید دانیالی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه تبریز

چکیده:

درمقاله حاضر به معرفی مدار اینورتر هیبرید با منابع ورودی سلول خورشیدی و توربین بادی خواهی مپرداخت که در این مدار بکارگیری اینورتر واحد برای هردو منبع ورودی، باعث کاهش هزینه و ساد هتر شدن مدار سیستم قدرت گردیده است. از آن جائیکه مشخصهP-Vسلول خورشیدی و توربین ، ازالگوریتمMPPTبرای ردیا بی و بادی به هم شبیه است بکارگیری نقطه کار بهینه هردو منبع ورودی استفاده شده است تاتحت شرایط جوی مختلف، ماکزیموم توان ممکن از ورودی ها جذب شود . درمدار این سیستم بین ورودی ها و اینورتر از مبدل هایDC-DC کاک بهره جسته شد ه است تا توسط آنها امکان اعمال الگوریتمMPPTفراهم شود چرا که این مبدل ها می توانند بصورت یک بار متغییر عمل کنند . علاوه بر بخش های مذکور، این سیستم شامل یک قسمت سوخت هیدروژن پشتیبان 1 نیز می باشد که سوخت این قسمت توسط یک کاتالیزورآب در مواقع اضافه تولید، تامین و ذخیره می شود تا در مواقع کمبود تولید منابع ورودی، قس مت مذکور با مصرف هیدروژن ذخیره شده به جبران کمبود توان بپردازد . اینورتر این مدار اینورتر تکفاز تمام پل می باشد که سوئیچ زنی آن با استفاده از روش SPWM ،صورت می گیرد تا هم،THD تثبیت ولتاژ بار در بازه مجاز فراهم آید، تثبیت ولتاژ به هنگام تغییرات شدیدتر بار به کمک واحد سوخت هیدروژن انجام میپذیرد.