سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسن فاطمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ساخت و تولیددانشگاه آزاد اسلامی
محمد افیونی چیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ساخت و تولید
سعید امینی – استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان

چکیده:

تراشکاری با سرعت بالا توسط ابزارهای سرامیکی مزایایی از قبیل کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری به دنبال دارد دراین پژوهش تاثیر پارامترهای ماشینکاری سرعت برشی، نرخ پیشروی و عمق برش بررسی شده است. به این منظور سوپرالیاژی پایه نیکل انیکونل 718 در شرایط بدون روانکار با ابزارهای سرامیکی با گرید CC650 و با دو هندسه ساده و وایپر درچهار سرعت برشی مختلف 150، 200 ، 250 و 300 متر بردقیقه سه مقدار مختلف نرخ پیشروی 0/05 ، 0/08 ، 0/11 میلی متر بردور و سه مقدار مختلف عمق برش 0/4 ، 0/6 و 0/8 میلی متر ماشینکاری می شود در انتها انالیز اماری روی نتایج انجام شده و انالیز انحراف معیار نشان میدهد که تاثیر پارامترهای سرعت برشی و پیشروی برمقدار صافی سطح موثرترند. در خاتمه با توجه به نتایج ازمایشها مدلسازی اماری صورت گرفته و به کمک این مدلها مقدار زبری سطح قابل پیش بینی است.