سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سهراب فتحی پیرکاشانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی شیمی
مرتضی سهرابی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی شیمی
طاهره کاغذچی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

در این مقاله راکتور سیکلونی با دو جریان برخوردی در سیستم های جامد – مایع، که جامد به صورت پودری است، مورد بررسی قرار گرفت. برای این راکتور موجودی ذرات جامد و مایع، متوسط زمان اقامت و توزیع زمان اقامت ذرات (RTD) داخل راکتور بدست آمده است. یک مدل برای راکتور فوق پیشنهاد شد که بر مبنای مدل زنجیره ای مارکوف رفتارذرات درون راکتور را توصیف می کند که طبق آن RTD ذرات در داخل راکتور مورد محاسبه قرار گرفت. RTD بدست آمده ا زمدل پیشنهادی فوق با RTD حاصل از آزمایش ها به میزان خوبی مطابقت دارد.