سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم مراثی – مدیر واحد محیط زیست شرکت مهندسی مشاور آب کرخه
شبنم دهدشتیان – کارشناس واحد محیط زیست شرکت مهندسی مشاور آب کرخه
مریم حسامپور – کارشناس واحد محیط زیست شرکت مهندسی مشاور آب کرخه
سیدمحمد لاری بقال – کارشناس واحد محیط زیست شرکت مهندسی مشاور آب کرخه

چکیده:

مدلسازی پراکنش گازها در محیط اطراف واحدهای صنعتی از سالیان پیش در بسیاری از کشورهای دنیا رایج بوده و با استفاده از روشهای مختلف، مدلی از نحوه پراکندگی و چگونگی توزیع گازهای آلاینده در اطراف واحدهای صنعت ارائه میشود. در مطالعه حاضر به مدلسازی پراکندگی گازهای آلاینده ((CO2,SO 2ناشی از نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک پرداخته شده و سهم نیروگاه در آلودگی شهر و محیط اطراف مشخص شدهاست. مدلسازی نحوه پخش دی اکسید گوگرد و دی اکسید کربن ناشی از نیروگاه با استفاده از مشخصات دودکشهای نیروگاه، اطلاعات هواشناسی و مدل رقومی ارتفاع با اندازه سلول ۳۰ متر در قالب مدل پخش آلایندههای هواAERMOD در دو حالت شرایط عادی و اضطرار انجام پذیرفت. نتایج مدلسازی نشان داد که در هر دو حالت شرایط عادی و اضطرار، غلظت دیاکسیدگوگرد در محیط اطراف بسیار کمتر از استاندارد تعیین شده توسط سازمان حفاظت از محیط زیست ایران می باشد