سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی صفری – دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی برق- شرکت برق منطقه ای فارس
احمد غلامی – دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی برق
محمد میرزایی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:

یکی از پارامترهای بسیار مهم در طراحی خطوط انتقال نیرو، نوسانات مکانیکی می باشد که در آن، گالوپینگ نقش عمده ای را به لحاظ تعیین فواصل بین فازها و فاز به زمین ایفا می کند. در این مقاله، ضمن بررسی پدیده نوسان گالوپی نگ خطوط هوایی انتقال نیرو، مدل پارامتری گسترده این نوسان که از نوع معادلات مشتقات جزیی و معادله موج می باشد استخراج گردیده است . با در نظر گرفتن معادلات نوسانی هادی خطوط انتقال و استفاده از معادلات مشتقات جزیی حاکم بر هادی و در نظر گرفتن شرائط اولیه لازم، از روش های مختلف ریاضی و تکن یک های غیرخطی استفاده و به کمک نرم افزار های کامپیوتری نظیرMATLABمعادلات مورد شب یه سازی قرار می گیرد .با استفاده از شب یه سازی های انجام شده می توان میزان دامنه نوسان هادی را در نقاط مختلف در طول یک اسپن، بر حسب زمان محاسبه نمود . همچنین ماکزییم میزان دامنه ا ین نوع نوسانات در این حالت و همینطور تحت تاثیر یخ و باد شب یه سازی و نتایج تحلیل گردیده است.