سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

تبسم کیا – پزشک عمومی، مدیر عامل موسسه نیکوکاری پزشکان نجات
علی امیر حسینی – دانشجوی کارشناسی مدیریت عملیات امداد و نجات

چکیده:

موسسه نیکوکاری پزشکان نجات، در راستای اجرا اهداف بشر دوستانه خود در زلزله بم نیز همکانند سایر فعالیتهای خود در مناطق بحران زده حضور فعال داشت. یکی از مهمترین فعالیتهای این موسسه در شهرستان بم علاوه بر امدادرسانی مقابله با حوادث و بلایای طبیعی بخصوص زلزله، در سه قسمت آموزش ویژه قبل از حادثه، حین حادثه، بعد از حادثه در سه گروه عمده هدف در شهرستان زلزله زده مذبور را اجرا نمود. سه گروه آموزش گیرنده امل موارد ذیل بودند:
گروه اول: مدل آموزشی ویژه مربیان مهد کودکان به جهت اموزش کودکان و نیز آموزش ویژه کودکان بطور جداگانه جهت ایجاد آمادگی ایشان در چهار ده مهد کودک مناطق ۶ و ۱۳ شهرستان زلزله بم و حومه اجرا گردید. در این گروه تمام پرسنل مهد کودکها از مدیر تا پرسنل خدماتی آموزشها را دریافت نمودند.
گروه دوم: مدل آموزشی ویژه را بطین بهداشت و پرسنل مراکز بهداشتی بود که توسط موسسه در مراکز بهداشتی سردار جنگل از منطقه ۶ و مراکز بهداشتی عمار ۱ و عمار ۲ از منطقه ۱۳، در شهرستان بم اجرا گردید.
گروم سوم: مدل اموزش همگانی بود که نحوه آموزشهای عمومی را برای آموزش گیرندگان مدل ۱ و ۲ به اجرا درآورد تا ایشان بتوانند به عموم مردم آموزشهای لازم را ارائه نمایند.
با توجه به اینکه ازآموزشها برای اولین بار در منطقه اجرا شد نتایج بسیار مثبتی حاصل گردید، امید است با تمام توان و کاستی ها،‌آموزشهای اجراشده بتواند زمینه ساز آموشهای تخصصی تر نظیر برنامه ریزی آموزشی جهت آموزش نیروهای امنیتی و پلیس، روزنامه نگاران وخبرنگاران، پزشکان، و گروه پزشکی و پیراپزشکان گردد تا با لطف و عنایت الهی با اشاعه و اجرای این آموزشها در آینده شاهدکاهش چشمگیر اثرات و خسارات جانی و مالی ناشی از بلایای طبیعی باشیم.