سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

علی محمد احمدوند – استادیار گروه صنایع دانشگاه امام حسین (ع)
علیرضا آذری – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات مجتمع فاوا و امنیت دانشگاه صنعتی م

چکیده:

با اینکه سالها است که مفاهیم مربوط به مدیریت راهبردی در فضای مدیریتی کشور مطرح شده و تعداد قابل توجهی از سازمان هاه نیزتلاش کرده اند تا از این مفاهیم برای اداره بهتر فعالیتهای خود بهره گیرند ولی بررسی ها نشان می دهد که این ابزار دست آورد مثبت چندانی در کشور ما نداشته و در صد کمی از سازمان هایی که آن را به کار بسته اند نتایج موفقیت آمیزی از آن به دست آورده اند همین موضوع در حوزه مدیریت راهبردی فناوری اطلاعات نیز مصداق دارد تجربیات مختلف جهانی و ملی نشان میدهد که یکی از مشکلات و محدودیتهای راهبردی سازمان های بزرگ برای بهره برداری از فرصت ها و قابلیتهای فناوری اطلاعات، نبود روش، الگو و ابزار ساده و قابل استفاده در زمینه تدوین طرح راهبردی و برنامه اقدام است تدوین الگوی مناسب اولین گام موثر به منظور استفاده اثربخش و کارامد ازاین فناوری در راستای ماموریت اهداف ، مقاصد و راهبردها است این مقاله ضمن مرور کلی ادبیات موضوع، برروی الگو های مدیریت راهبردی مرتبط با فناوری اطلاعات متمرکز شده و باتوجه به ویژگی های سازمانهای بزرگ ضمن معرفی الگویی که طی یک تحقیق پیمایشی به تایید صاحبنظران رسیده است به ارائه فرایند و نتایج تحقیق می پردازد.