سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیام موسی زاده – دانشگاه تربیت مدرس گروه مهندسی فناوری اطلاعات
علی یزدیان – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهرداد روانشاد – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پزشکی

چکیده:

با گسترش میزان ارتباطات و افزایش تعداد نقاط دسترسی، شبکههای کامپیوتری بطور قابل ملاحظهای در مقابل طیف وسیعی از حملات اطلاعاتی، بخصوص در مقابل حملات جدید و پیچیده، آسیب پذیر گردیدهاند. بطور مشابه اورگانیسمهای بیولوژیکی نیز سیستمهای پیچیده ومرتبط به یکدیگر با نقاط اتصال زیادی هستند که در مقابل حملات میکرواورگانیسمهای خارجی آسیبپذیر میباشند. در طول تکامل تدریجی، اورگانیسمهای بیولوژیکی، سیستم ایمنی پیشرفتهای را جهت تشخیص،شناسایی ونابودی اغلب مهاجمین خارجی توسعه دادهاند. با توجه به اینکه هرزنامه یا SPAM یکی از مشکلات مهم درامنیتیا اطلاعات برای کاربران تلفن همراه محسوب می شود در این مقاله سعی بر آن شده که یک ارتباط بین اجزاء اصلی سیستم ایمنی و کاربرد آن در پیاده سازی سیستمهای امنیتی اطلاعاتی، برای ارتباطات پیغامکهای الکترونیکی به عمل آید. یک مدل ایمنی اکتسابی تحت نام سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابی مصنوعی، برای مقابله با حجم انبوه پیغامکهای نا خواسته که میتواند پهنای باند شبکه های ارتباطی را کاهش دهد؛ مورد بررسی قرار گرفته است. در این روش سعی می شود که از متناظر قرار دادن عناصری چون ماکروفاژ ها، لنفوسیت های T و B با عواملی در هرز نامه ها، یک سیستم ایمنی اکتسابی و ذاتی پدیدار گردد.