سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نیما جمشیدی – دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
مصطفی رستمی –
احمدرضا عرشی –

چکیده:

در این تحقیق مدل دو بعدی ورزشکار در صفحه ساجیتال، با پنج سگمنت، در فاز کشش حرکت یک ضرب وزنه برداری، به کمک الگوریتم های فازی مدل و بهینه شده است. برای استخراج داده های سینماتیکی نسبی مورد نیاز جهت شبیه سازی از مارکرهایی روی مفاصل در نمای کنار فیلم برداری انجام و سپس داده های سینماتیکی نسبی مربوط به موقعیت مارکرها، به عنوان خروجی از نرم افزار WinAnalyze بدست آمد. با تبدیل داده های سینماتیکی نسبی به مطلق، تغییرات زاویه ای مطلق پنج سگمنت موردنظر استخراج و با حل مدل دو بعدی داده های سینماتیکی موجود در مفاصل، حرکت یک ضرب وزنه برداری شبیه سازی و داده های سینتیکی در مفاصل استخراج گردید. سپس از گرادیان نزولی تئوری فازی برای مدلسازی حرکت به کمک ۱۱۳ داده سینماتیکی و سینتیکی حاصل از حل مدل دو بعدی بدن ورزشکار در صفحه ساجیتال با روش دینامیک معکوس بهره گرفته و در انتها به کمک مدل فازی ساخته شده با اصلاح مسیر بلندکردن وزنه و حرکت مفاصل گشتاور تولیدی در مفصل هیپ را کاهش داده و در نتیجه توان ورزشکار را بهبود بخشید. ماکزیمم خطای RMS بین خروجی سیستم و مدل فازی در قوزک پا برابر ۰،۱۷۴۶۲ می باشد.