سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هادی عطاپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، مکانیک سنگ، دانشگاه تهران
مصطفی شاکرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، اکتشاف معدن، دانشگاه شهید باهنر

چکیده:

در این مقاله تشکیل ابر زلزله ای به عنوان یک پیش نشانگر زلزله که تاکنون کمتر شناخته شده است، معرفی می گردد . آقای Shou 50 جز اولین کسانی است که به مطالعه تشکیل ابر زلزله به کمک تصاویر ماهواره ای پرداخت . ایشان پس از مطالعهزلزله از جمله زلزله بم وجود همبستگی بین تشکیل ابر زلزله و زلزله قریب الوقوع را مطرح نمود . قبل از وقوع زلزله در اثر فشار و دمای بالای ناشی از اصطکاک ، آب های موجود در شکستگی های سنگ به بخار تبدیل می شود . بخار حاصل از کانون قریب الوقوع از میان شکستگی ها به طرف سطح فوران می کند و در صورت مساعد بودن شرایط جوی به صورت ابر تجمع می یابد . در تصاویر ماهواره ای این ابر به دل یل پیدایش ناگهانی، شکل خطی و موقعیت ثابت منبع مولدش از ابرهای معمولی قابل تشخیص می باشد .