سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امین حکیم – دانشگاه امام حسین مرکز مطالعات دفاعی و امنیت ملی
حسین بهرامی ترابی – شرکت مخابرات ایران

چکیده:

هدف از زنجیره ارزش مدیریت ایجاد و توسعه استراتژی برای مدیریت دانش در سازمان می باشد به نحوی که با استراتژی های کلان سازمان همپوشانی داشته و کلیه منابع اطلاعاتی سازمان را در راستای ایجاد ارزش افزوده دانش همچنین دستیابی به مزیت رقابتی سازمان استفاده و هدایت نماید براین اساس در مقاله حاضر ابتدا سعی شده است تا با تبیین مفهوم زنجیره ارزش در ساختارفرایند استراتژی مدیریت دانش سازمان همچنین تشریح هریک از اجزای این فرایند مدلی استراتژیک از این فرایند ارایه شده و سپس ارتباط این فرایند ( استراتژی مدیریت دانش) با استراتژی کلان سازمان در قالب یک مدل فرایندی بررسی شود.