سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی طاهریان فرد –

چکیده:

هرسازمان و شرکتی به منظور تحقق چشم انداز و عمل به ماموریتهای خود با مسائل و مشکلات و پیچیدگیهای متعددی مواجه خواهد شد که عواملی از قبیل رقابت تغییرات بازار وقوع چالشهای جدید تغییرات تکنولوژی و… به این موانع دامن می زند هوش سازمانی است که از آن به توانمندی سازمان جهت استفاده از تمام توان فکری و مهارتهای سازمانی جهت نیل به چشم انداز و ماموریت سازمانی یاد می شود عامل قوتی خواهد بود جهت رفع اینگونه موانع زمانی از هوش سازمانی درراستای تدوین و اجرای استراتژی ها بهره گیری متمایزی در فضای رقابتی و شرایط پیچیده محیط یمی شود که به شکل یک مزیت رقابتی تثبیت شده باشد ضروری است ابتدا با یک مدل صحیح و کاربردی ضمن وضعیت شناسی هوش سازمانی دریک سازمان با بکارگیری استراتژی توسعه هوش سازمانی آن را به شکل یک مزیت رقابتی درسازمان ایجاد و تثبیت نمود