سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

جواد بیضاوی – کارشناس ارشد فناوری اطلاعات دانشگاه شیراز

چکیده:

توریست و گردشگری یکی از قدیمی ترین سرگرمی های افراد در جامعه های مختلف انسانی از دیرباز بوده است امروزه با ظهور تکنولوژی های جدید در ارتباطات و فناوری اطلاعات و تولید دستگاه های جدید موبایل نظیر PDA از یکسو و یکپارچگی شبکه های موبال با بسیاری از سرویسهای کارردی نظیر مکان یابی از سوی دیگر، موقعیتهای جدیدی برای تولید سیستم های سیار به وجود آمدها ست صنعت توریست اولین صنعتی بود که از مزایای تکنولوژی های سیار استفاده کرده است مسافران میل دارند در طول سفر اطلاعات مورد نیاز آن ها در زمان و مکان مورد نظر در اختیارشان قرار گیرد سیستم های راهنمای توریست سیار نمونه ای از سیستم های صنعت توریست می باشد که با ارائه سرویسهای متنوع نظیر مسیریابی، سرویس رزرو، سرویس اطلاعاتی، مسافر را همیاری کند. دراین مقاله مدل انتزاعی از یک سیستم راهنمای توریست سیار ارائه می گردد مدل ارائه شده برمبنای تکنولوژی عاملهای هوشمند و معماری سیستم های چندعاملی می باشد.