سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ادریس بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
محمدمهدی سپهری – دانشیار بخش مهندسی صنایع

چکیده:

در سالهای اخیر و بادرک اهمیت مشتریان تحقیقات زیادیدر خصوص ارزشگذاری و رتبه بندی مشتریان انجام شده است یکی از ارزشهایی که مشتریان می توانند برای سازمان خلق نمایند نقش آنها در بازاریابی و جذب مشتریان جدید است در تحقیقاتی که از سال 2006 تاکنون انجام گرفته است اهمیت ارتباطات کلامی در جذب مشتریان جدید توسط مشتریان فعلی بررسی شده است نتایج این تحقیقات نشان میدهند که مشتریانی که دارای ارتباطات زیادی در یک شبکه بوده و از قدرت نفود در شبکه برخوردارند کاندیداهای مناسبی برای انتقال تجارب موفق رضایتمندی و جذب مشتریان جدید می باشند اما شناسایی این دسته از مشتریان به سادگی امکان پذیر نیست دراین مقاله روشی کمی مبتنی بر معیارهای تحلیل شبکه های اجتماعی برای ارزشگذاری و رتبه بندی مشتریان با توجه به قدرت ارتباطاتشان در شبکه ارائه می گردد.