سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بشری علایی – کارشناس فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی پرند
وهاب علیایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی پرند

چکیده:

توسعه و بکارگیری خدمات الکترونیکی امروزه نقش مهمی در توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات داشته است چگونگی استفاده از این خدمات در راستای اثربخش بودن انها همواره توسط برنامه ریزان و توسعه دهندگان خدمات مورد توجه بوده است در این مقاله براساس مدلها و چارچوبهای مرتبط با ارائه خدمت و مدیریت آن مدلی بهینه جهت توسعه خدمات الکترونیکی ارائه می شود این مدل مبتنی بر SOA و حاکمیت فناوری اطلاعات بوده و با استفاده از رویکردها و جنبههای مختلف مستقر در این مفاهیم وظایف دسته بندی شده ای برای توسعه و استقرار خدمات الکترونیکی ارائه کرده است دستاورد این مقاله مدیران و صاحبان کسب و کار را به منظور همسویی با سیاست اخیر در حل چالشهای موجود و یا به عنوان چارچوب راه اندازی خدمات الکترونیکی جدیدشان رهنمون می سازد.