سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا سیدجلالی – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب .

چکیده:

این مقاله مدلی را ارائه میکند که پتانسیل تولید جو آبی را با در نظر گرفتن عوامل محیطی منطقه در منطقه قم تخمین میزند . برای انجام این مهم انجام سلسله مراتب زیر ضروری است . در مرحله اول تخمین پتانسیل تولید جو آبی و یا بعبارت دیگر پتانسیل تولید حرارتی – تابشی است . در مرحله دوم تخمین پتانسیل تولید اراضی برای حالتهای مختلف هر فامیلی خاک با استفاده از پتانسیل تولید آب و هوائی در مرحله اول و تأثیر محدودیتهای خاک بر تولید است