سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی طاهریان فرد –

چکیده:

هرسازمان و شرکتی به منظور تحقق چشم انداز و عمل به ماموریتهای خود با مسائل و مشکلات و پیچیدگیهای متعددی مواجه خواهد شد که عواملی از قبیل رقابت تغییرات بازار وقوع چالشهای جدید تغییرات تکنولوژی و… به این موانع دامن زده و مسائل و مشکلاتی را پیش رو قرار خواهند داد به منظور غلبه برتمامی این پیچیدگی نیاز به ابزار هوش سازمانی بوده که همان توانمندی سازمان جهت استفاده از تمام توان فکری و مهارتهای سازمانی جهت نیل به اهداف است اینگونه است که تدوین یک استراتژی درکنار سایر استراتژی های سازمان است که توسعه هوش سازمانیدرنظام جامع مدیریت استراتژیک و بر پایه منابع مهارتی ضروری است الگویی که به منظور تدوین این استراتژی معرفی می گردد ضمن بهره گیری از منابع مهارتی سازمانی تحت پشتیبانی مدیریت ارشد ساختار مناسبی را نیاز خواهد داشت تا اجرای توسعه کمی و کیفی هوش سازمانی به سهولت صورت پذیرد