سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی حسین زاده اقدم – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی کامپیوتر
مرتضی آنالویی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی کامپیوتر
پیمان کبیری – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی کامپیوتر
محمد انیسی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده:

اعتماد زمینه ساز پیوند میان انسانهاست که از نزدیکترین نوع رابطه یعنی رابطه میان نوزاد و مادر آغاز میشود، شکل- گیری هرگونه رابطهای بدون وجود اعتماد ناممکن است. یکی از چالشهای موجود در شبکههای اجتماعی محاسبه اعتماد بین افراد است. در این مقاله با استفاده از توزیع دیریکله روشی برای محاسبه اعتماد ارائه شده است. در روش ارائه شده از تعاملات موجود بین افراد برای محاسبه اعتماد استفاده شده است، همچنین از انتروپی توزیع دیریکله بعنوان معیاری برای محاسبه عدم قطعیت در تصمیمگیری افراد استفاده شده است. توزیع چند جزئی دیریکله حالت کلی توزیع دو جملهای بتا است، ولی این توزیع محدودیت توزیع دو جملهای بتا را ندارد. زیرا با این توزیع میتوان انواع کیفیتها را مدل کرد و محدود به دو کیفیت خوب و بد نیست. در این مقاله روش ارائه شده بر مبنای توزیع دیریکله بر روی مجموعه داده movielens پیاده سازی شده است.این مجموعه از امتیازدهی کاربران به تعدادی فیلم تشکیل شده است، امتیازدهی بصورت عددی است و پنج حالت بد، متوسط، خوب، خیلی خوب و عالی را نشان میدهد.