سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داود غفوری – دانشجوی کارشناسی مهندسی دریا-کشتی سازی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهرشاد مشرف جوادی – عضو هیئت علمی دانشکده علوم ومهندسی دریایی،دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

سایت های شناسایی به دلیل وجود میدان مغناطیسی در اطراف زیردریایی ها قادر به تشخیص آنها از فواصل دورتر می باشند اما عامل محدود کننده سیستم های شناسایی در زیردریا معمولاً فقط نویزهای سنسورها نیست و وجود دیگر اثرات مغناطیسی در اقیانوس ها از جمله نویزهای گرمایی،سازه های اقیانوسی که توسط بشر ساخته شده اند،موج های سطح اقیانوس و اثرات ژئومگنتیک،آنها دچار اختلالات زیادی می گردند.بطور کلی نویزهای ژئو مغناطیسی و واریانت پای آن در طراحی هر نوع سیستم ردیابی زیردریایی مورد توجه می باشد .در این مقاله سعی شده است چگونگی مدل سازی و تحلیل ریاضیاتی مدارهای موجود در سایتهای مغناطیسی شناسایی و نویز های موجود در آنها با استفاده از روابط ریاض ی و مثال هایعددیبا علم به اینکه خروجی ولتاژ با سرعت هدف نسبت مستقیم دارد ، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.