سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

روزبه واحدی پور – دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن صدیقی مشکنانی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله یک روش مدل سازی جدید برای سیستمهای کنترل بلادرنگ توزیعی، ارائه می شود که حاصل بکارگیری همزمان مدل بلوکهای تابع استاندارد IEC 61499 مربوط به مدل سازی سیستمهای کنترلی صنعتی و روشهای شی گرا برای تولید نرم افزار است. روش مدل سازی جدید OO+FBنامیده شده است. این متد، ویژگیهای توزیع و محدودیتهای بلادرنگ را با دقت مناسبی مدل نموده و زمینه تحلیل و طراحی کنترل کننده ها را فراهم می آورد. متدولوژی جدید، با بهره مندی از نقاط مثبت هر یک از دو روش پایه و در جهت حذف نقاط ضعف آنها، چارچوبی مناسب و جامع برای رویارویی با فرایندهای صنعتی امروزی که اغلب خصوصیات توزیعی و بلادرنگ دارند، مهیا میسازد. در این مقاله با معرفی مراحل مختلف روش OO+FB و تشریح مزایایی که OO+FB به همراه می آورد، یک رهیافت مدل سازی مدون پیش روی قرار می گیرد.