سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید بازارگان – استادیار- دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مریم اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نص

چکیده:

تصفیه اکسایشی پسابهای آبی که به اکسایش آب فوقبحرانی معروف است، یکی از جدیدترین فناوریهای موجود در زمینه تصفیه پساب است. وجود یک برنامه جهت مدلسازی راکتور تصفیه پساب، میتواند نقش مهمی در طراحی و پیش بینی و کاهش مشکلات آن، نظیر خوردگی داشته باشد. در این مقاله یک راکتور لوله- ای با پساب ورودی حاوی آلاینده فنول، مدل شده است. برای مدلسازی، معادلات حاکم، شامل 7 معادله دیفرانسیل، استخراج گردید. مجموعه معادلات حاصل، به یکدیگر وابسته بوده و به طور همزمان حل شدند. جهت حل عددی معادلات، با استفاده از روش تقاضل محدود، یک بسته نرم افزاری تهیه گردید. مقایسه توزیع دمای حاصل از مدلسازی با مراجع، حاکی از دقت بالای مدل بود. با استفاده از مدل حاضر میتوان اثر هرگونه تغییر مانند میزان فنول ورودی، دبی ورودی و شرایط عملیاتی را در طول راکتور تعیین نمود. نتایج برای دو حالت راکتور آدیاباتیک و دارای انتقال گرمای جابجایی مقایسه شد.